AYDINLATMA METNİ

 

  1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği:

Kalyon Otelcilik Turizm Pazarlama Anonim Şirketi, Kalyon Oteli (Bundan böyle “Otel” olarak anılacaktır.) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatı ile aşağıda belirtilen kapsamda bazı kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kalyon Oteli “http://www.rejieventvenue.com/iletisim/” alan adlı internet sitesinde yer alan “İletişim Formu” aracılığıyla iletilen ad, soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası ile mesaj içeriğinde yer alan kişisel verilerinizi; iletişim ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması ve değerlendirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/ şikâyetlerin takibi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, Kalyon Oteli’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla mevzuatta öngörülen süre boyunca güvenli bir şekilde saklanmakta, kanunen yetkili olan mercilerle paylaşılması dışında gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz “İletişim Formu” aracılığı ile elektronik ortamda toplanmakta olup, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Kalyon Oteli’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 

  1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, Kalyon Oteli’nin “Kennedy Caddesi No:34 Sahilyolu Sultanahmet, 34122, Fatih – İSTANBUL” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.